Home Releases 2021, №4 (58)

Approaches to the Formation of Entrepreneurial Competencies of University Students

Management of Educational Organizations , UDC: 378.18 DOI: 10.25688/2072-9014.2021.58.4.10

Authors

  • Bernadiner Maxim Igorevich

Annotation

The article examines the approaches of Russian and foreign universities to the development of entrepreneurial competencies of university students. The problems that hinder the promotion of the development of students entrepreneurial competencies, as well as ways to solve these problems, are identified. Special attention in the development of entrepreneurial competencies of university students is paid to acceleration programs and incubators.

How to link insert

Bernadiner, M. I. (2021). Approaches to the Formation of Entrepreneurial Competencies of University Students Bulletin of the Moscow City Pedagogical University. Series "Pedagogy and Psychology", 2021, №4 (58), 111. https://doi.org/10.25688/2072-9014.2021.58.4.10
References
1. 1. Genri Ickovic. Trojnaya spiral`: universitety` – predpriyatiya – gosudarstva: innovacii v dejstvii / per. s angl.; pod red. A. F. Uvarova. Tomsk: Izd-vo Tomskogo gosudarstvennogo universiteta sistem upravleniya i radioe`lektroniki, 2010. 237 s.
2. 2. Kaznacheev D. A. Opy`t formirovaniya predprinimatel`skix kompetencij u studentov Sibirskogo gosudarstvennogo universiteta telekommunikacij i informatiki v ramkax evropejskogo proekta «Rebus» / D. A. Kaznacheev i dr. // Mezhdunarodny` j zhurnal e`ksperimental`nogo obrazovaniya. 2018. № 12. S. 11–19.
3. 3. Trusova L. A. Formirovanie predprinimatel`skix kompetencij shkol`nikov v usloviyax social`nogo partnerstva: dis. … kand. ped. nauk. M., 2012. 281 s.
4. 4. Shirokova G. V., Cukanova T. V., Bogaty`reva K. A. Global`ny`e issledovaniya predprinimatel`skogo duxa studentov // Nacional`ny`j otchet Rossii 2013–2014. SPb.: SPGU, 2014. 46 s.
Download file .pdf 188.33 kb